Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Přihlaste se do soutěže Stavba roku 2017

  28.04.2017 / aktualita | Brány soutěže o nejlepší stavbu roku 2017 se uzavřou 31. května. Investoři, architekti, projektanti, stavitelé, dodavatelé, ale i uživatele výjimečných staveb tak mají poslední příležitost přihlásit své stavby do prestižního klání. Jednu ze zvláštních cen udělí rovněž Státní fond životního prostředí ČR a to cenu za energetické a ekologické řešení stavby. Letos se uskuteční jubilejní 25. ročník soutěže Stavba roku. Hodnocení odborné poroty se uskuteční v červenci. Vítězné soutěže pak budou slavnostně vyhlášeni 5. října 2017 v pražské Betlémské kapli. H ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Aktualizovali jsme pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014+

  28.04.2017 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR informuje žadatele/příjemce o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, že dne 1. 5. 2017 nabyde účinnosti čtvrtá verze Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj (Pokyn MMR). Tento metodický pokyn stanovuje za cíl harmonizovat postupy při zadávání zakázek žadateli o dotaci/příjemci dotace, kteří při realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a inv ...

 • Aktuálně volná místa / Odborný rada - projektový/á manažer/ka v Odboru ochrany ovzduší a OZE, Oddělení VI.

  28.04.2017 / Aktuálně volná místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - projektový/á manažer/ka v Odboru ochrany ovzduší a OZE, Oddělení VI. Nabídka platí do 16. května 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení         Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o ...

 • Aktuálně volná místa / Odborný rada - projektový manažer v Odboru krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod

  27.04.2017 / Aktuálně volná místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - projektový manažer v Odboru krajských pracovišť Čechy, Oddělení Severovýchod. Nabídka platí do 15. května 2017. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení       Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svép ...

 • Aktuality / Boj se suchem: MŽP a SFŽP ČR spouští dotační program Dešťovka, 29. května startuje příjem žádostí

  27.04.2017 / aktualita | Chcete ve svém domě využívat dešťovou nebo přečištěnou šedou vodu? Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR Dešťovka. Vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů se ode dneška otevírá nová příležitost pro čerpání dotací. Ministr životního prostředí naplnil svůj slib v rámci boje MŽP se suchem a rezort tak spou ...