Aktuality

Zateplení fasád
 • Tiskové zprávy / MŽP dá 20 milionů na vzdělávací projekty zaměřené na životní prostředí

  26.11.2014 / Tiskové zprávy | Dneškem začíná příjem žádostí na projekty zaměřené na ekologickou výchovu, vzdělávání či poradenství v oblasti životního prostředí. MŽP vyhradilo na projekty v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství 20 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti mohou podávat školy, školská zařízení, kraje či obce až do 27. února 2015, a to osobně nebo poštou na Státní fond životního prostředí ČR. „Tento program jsme obnovili po tříleté pauze. Od roku 2011 žádná podobná výzva vyhlášena nebyla. Těší nás tedy, že můžeme po této citelné mezeře právě otevřenou výzvou opět navázat a obnovit přeruš ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Víkendový provoz SFŽP ČR

  26.11.2014 / aktualita | Připomínáme všem příjemcům podpory z OPŽP, že 30.11. 2014 do 20 h je poslední možný termín pro podání Žádosti o platbu (dále ŽoP) na neuhrazené či částečně uhrazené faktury, tzv. modifikované ex-ante platby (viz Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory, kap. 8.2). Pro všechny ostatní faktury platí podání ŽoP s termínem do 5.12. 2014 včetně. Z výše uvedených důvodů bude ve dnech 29.11. 2014 a 30.11. 2014 od 8 do 20 hodin plně zajištěn chod podatelny SFŽP ČR, která se nachází ve 4.patře v sídle SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 ...

 • Aktuality / Ministerstvo vyhlásilo 9. výzvu pro oblast enviromentálního vzdělávání

  26.11.2014 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje 9. výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství. Dne 25. listopadu 2014 ministr životního prostředí podepsal Dodatek č. 23 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR, kterým se vydává nový text Příloh III  pro Progr ...

 • Aktuality / Priorita: Letošní financování projektů z OPŽP končí 5. prosince 2014

  24.11.2014 / aktualita | Aktuální číslo přináší zprávu o závazných termínech k podání žádostí o platbu v letošním roce. Priorita dále detailně rozebírá nastavení jednotlivých prioritních os v novém Operačním programu Životní prostředí 2014 až 2020. Věcné nastavení prioritních os OPŽP 2014-2020 vychází primárně z odborných analýz stavu životního prostředí České republiky a ze zkušeností z předchozího programového období. Konkrétní struktura jedno ...

 • Tiskové zprávy / 40 milionů na ozdravné pobyty pro děti: MŽP zahajuje příjem žádostí

  24.11.2014 / Tiskové zprávy | Ode dneška mohou zájemci z řad mateřských a základních škol podávat žádosti o dotaci na ozdravné pobyty pro děti. Už 4. výzvu v Programu podpory ozdravných pobytů pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dnes otvírá Ministerstvo životního prostředí. Cílem je zlepšit jak zdraví dětí z těchto míst, tak i rozšířit jejich vzdělávání a povědomí v oblasti životního prostředí. Žádosti prostřednictvím formuláře mohou zájemci podávat osobně nebo poštou do ...