Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuální výzvy / Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny

  02.12.2016 / Aktuální výzvy | Cílem zcela nové výzvy, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, je podpora zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny budou moci zároveň čerpat 10% dotaci z Národního programu Život ...


  --------------------------------------------------------------
 • Volná pracovní místa / Odborný rada – referent/ka v Odboru rozpočtu, Oddělení finančně analytické a kontrolní

  02.12.2016 / Volná pracovní místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – referent/ka v Odboru rozpočtu, Oddělení finančně analytické a kontrolní. Nabídka platí do 18. prosince 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměruPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPříl ...

 • Aktuality / Za tři měsíce přes tisíc podaných žádostí o dotace na projekty odpadového hospodářství

  02.12.2016 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, které nabídly žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití. O dotace byl obrovský zájem, který převýšil i stanovenou alokaci. Za tři měsíce trvání výzev obdržel Státní fond životního prostředí ČR v obou výzvách celkem 1 215 žádostí s celkovým požadavkem na dotace EU ve výši přes 3,4 miliardy korun. Všechny došlé žádosti Fond vyhodnotí do čtyř měsíců. O finanční podporu na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání s odpady mohly do 30. listopadu žádat zejména kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subje ...

 • Tiskové zprávy / MŽP nabídne obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny. Ty pomohou zmapovat aktuální stav krajiny a usnadní územní plánování

  02.12.2016 / Tiskové zprávy | Úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj na projekty pořízení územních studií krajiny [1] mohou zároveň čerpat desetiprocentní dotaci z Národního programu Životní prostředí a díky tomu pokrýt celkové náklady na jejich zpracování. Územní studie pomohou zmapovat aktuální rizika v krajině, doporučí, jak zlepšit vodní režim v krajině, protipovodňovou ochranu, ale navrhnou například i vhodné řešení ochrany proti erozi. Tyto a dal ...

 • Volná pracovní místa / Odborný rada – finanční manažer/ka v Odboru financování projektů II., Oddělení I. – financování pro kraje A

  01.12.2016 / Volná pracovní místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – finanční manažer/ka v Odboru financování projektů II., Oddělení I. – financování pro kraje A. Nabídka platí do 17. prosince 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízeníPříloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměruPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPřílo ...