Aktuality

Zateplení fasád
 • 2017 / Informace týkající se Revitalizace starého ramene Svratky v Moravské Svratce

  16.01.2017 / 2017 | Odpověď na dotaz poslaný dle zákona č. 106/1999 Sb.  Odpověď (pdf) ...


  --------------------------------------------------------------
 • Volná pracovní místa / Projektový/á manažer/ka do Oddělení Praha, Odboru krajských pracovišť Čechy

  16.01.2017 / Volná pracovní místa | Nabídka platí do 1. února 2017 Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:Projektový/á manažer/ka do Oddělení Praha, Odboru krajských pracovišť ČechyHledáme otevřenou, komunikativní a pečli ...

 • Aktuality / Nová výzva OPŽP podpoří protipovodňová opatření

  13.01.2017 / aktualita | Státní podniky povodí mohou vyčerpat z Operačního programu Životní prostředí až sto milionů korun na projekty analýz odtokových poměrů, včetně možných protipovodňových opatření. Dotace získají i na zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes vyhlásily novou výzvu (46. výzva) z Operačního programu Životní prostředí, která podpoří protipovodňová opatření. O dotaci s ...

 • Volná pracovní místa / Ředitel/ka Odboru ochrany přírody

  13.01.2017 / Volná pracovní místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel/ka Odboru ochrany přírody. Nabídka platí do 31. ledna 2017 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměru - představený Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o ...

 • Aktuality / MŽP schválilo další projekty pro lepší životní prostředí. Na zadržování vody v krajině půjde 160 milionů korun

  12.01.2017 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 89 projektům z Operačního programu Životní prostředí, které si mezi sebou rozdělí více než 325 milionů korun. Zhruba polovina této částky půjde na zadržování vody v krajině, podporu získají i projekty monitorující kvalitu ovzduší. V prioritní ose 4 zaměřené na ochranu a péči o přírodu a krajinu bylo schváleno celkem 79 projektů, které dohromady obdrží přes 200 milionů korun z Evropské unie. Většina této částky, více než 160 mil ...