Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / 8. výzva na kotlíky za 60 milionů korun startuje v Moravskoslezském kraji zítra

  31.07.2014 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí spolu s Moravskoslezským krajem otevírají 1. srpna další společnou výzvu pro podávání žádostí na výměnu neekologických kotlů. Moravskoslezský kraj uvolnil na tuto výzvu 30 milionů korun, stejnou částku poskytne i MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Celková suma na výměnu kotlů v MSK tak dosáhne výše 280 milionů korun. Podporovanými typy kotlů v této, v Moravskoslezském kraji už 6. výzvě, plně automatické kotle třetí a vyšší emisní třídy nebo zplyňovací, atmosférické a kondenzační kotle na zemní plyn. Výše dotace je ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Změna prognózy vývoje cenového tarifu ve finanční analýze projektů v PO 1 OPŽP

  31.07.2014 / aktualita | Výši meziročního reálného nárůstu cen vodného a stočného je možné upravit od roku 2015 z pěti na dvě procenta. Na základě provedeného posouzení předpokládaných makroekonomických ukazatelů (ekonomického vývoje v ČR) přednastavených ve výpočtu v modelech finančních analýz pro vodohospodářské projekty (z počátku ...

 • Aktuality / Hlavní změny vyplývající z Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty zakládající veřejnou podporu v oblasti Regionální investiční podpory

  29.07.2014 / aktualita | Dne 1. 7. 2014 vstoupilo v účinnost Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014), jež nahrazuje Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008. Stávající režimy blokových výjimek Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 dle Nařízení č. 800/2008 vyjma Regionální blokové výjimky (tzv. regionální investiční podpory) je možné aplikovat j ...

 • Aktuality / Záchrana 10 miliard z OPŽP je reálná: Premiér Sobotka za ni dnes pochválil ministra Brabce

  29.07.2014 / aktualita | Premiér Sobotka pochválil ministra Brabce za řešení krizového stavu v čerpání evropských peněz z Operačního programu ŽP 2007-2013, který za sebou zanechaly bývalé vlády. Ocenil také spolupráci MŽP s dalšími resorty na tzv. malé novele zákona EIA, díky které se podařilo ČR odvrátit hrozící zastavení čerpání dotací z fondů EU - zejména na dopravní stavby. Neméně pak vyz ...

 • Aktuality / Aktualizace dokumentu

  28.07.2014 / aktualita | Byly aktualizovány Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci národních programů SFŽP ČR. Pro lepší orientaci jsou hlavní změny uvedeny ve změnovém listu. Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci NPZměnový list ...