Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Jak získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace a realizovat projekt

  15.08.2014 / aktualita |  Žadatelé o podporu, kteří chtějí mít jistotu, že skutečně získají dotaci ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí, by měli usilovat o co nejrychlejší vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zároveň by měli realizovat svůj projekt co nejdříve. Rozhodnutí o poskytnutí dotaceVšichni žadatelé, kteří mají Registrační list, by měli usilovat o co nejrychlejší získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, protože pouze to jim dává jistotu, že na jejich ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Upřesnění k pokynům pro žadatele ke schváleným žádostem z 39. Řídicího výboru OPŽP – LVIII. a LIX. výzva

  14.08.2014 / aktualita | Žadatelům, kteří podali žádost v podporovaných  oblastech v rámci LVIII. a LIX. výzvy, je určena níže uvedená zpřesňující informace ke lhůtám pro doložení podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k termínům realizace a financování těchto projektů. Lhůta pro předložení všech podkladů pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle směrnice MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního programu Život ...

 • Aktuality / Kalkulačka vám vypočítá výši dotace

  14.08.2014 / aktualita | Spočítejte si s naší novou kalkulačkou, jakou výši dotace v programu Nová zelená úsporám můžete získat. Uvažujete o zateplení vašeho domu, případně o výměně oken a dveří? Nevíte, zda budete mít nárok na dotaci? Připravili jsme pro vás sofistikovaný elektronický nástroj, který vám řekne, jak vysokou dota ...

 • Aktuality / V Moravskoslezském kraji čerpají na kotlíky i o dovolených vysokým tempem

  11.08.2014 / aktualita | Přestože se v Moravskoslezském kraji jedná už o šestou výzvu na tzv. kotlíkové dotace a prázdniny a dovolené jsou v plném proudu, podařilo se za týden od otevření této výzvy vyčerpat již polovinu z alokovaných prostředků 60 milionů korun. Pokud jde o výši dotací, které se do Moravskoslezského kraje na výměnu neekologických kotlů v domácnostech dostanou, je to už 280 milionů korun. První výzva byla „zkušební" ve výši pouhých 20 milionů ...

 • Aktuality / Šanci získat letos podporu z OPŽP mají i projekty v zásobnících

  07.08.2014 / aktualita | Šanci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí mají i ti žadatelé, jejichž projekty byly zařazeny do takzvaných zásobníků projektů. Aby se však tito žadatelé stali příjemci podpory, musejí své projekty zrealizovat a profinancovat z Operačního programu Životní prostředí ještě letos. V zásobnících projektů Státní fond životního prostředí ČR v současnosti eviduje stovky projektů, jimž nebyla při vyhodnocování minulých výzev přiznána podpora z Operačního programu Životní prostředí ...