Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Vyplácení kotlíkových dotací je plně obnoveno

  20.01.2015 / aktualita | Po krátkodobém pozastavení vyplácení dotací na přelomu roku došlo k jeho opětovnému obnovení. K 13. 1. 2015 bylo plně obnoveno vyplácení dotací ve Společném programu na výměnu kotlů. Ke krátkodobému pozastavení proplácení na přelomu roku došlo z důvodu převodů nevyčerpaných prostředků do nového rozpočtového roku 2015. Pokud jste zaslali řádně podepsanou smlouvu ve třech vyhotoveních, můžete v nejbližších dnech očekávat vyplacení dotace na Váš bankovní účet. ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Až 14 milionů krajům na zpracování krajských plánů odpadového hospodářství

  09.01.2015 / aktualita | SFŽP ČR dnes zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024 (POH ČR), schváleného vládou v prosinci loňského roku. Ministr životního prostředí Richard Brabec na podporu vypracování krajských plánů odpadové strategie vyčlenil pro kraje 14 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Kraje mohou pí ...

 • Aktuality / Program Nová zelená úsporám rozdělil více než miliardu korun

  08.01.2015 / aktualita | Poslední den roku 2014 skončil příjem žádostí o dotace na energetické úspory z programu Nová zelená úsporám. Ten loni 1. dubna zahájilo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Následně byl program prodloužen z 31. října až do konce roku 2014. Za 9 měsíců SFŽP ČR přijal 6110 žádostí téměř za 1,4 miliardy korun. Nejvíce žádostí Fond přijal těsně před ukončením výzvy. Na Silvestra byly přijaty žádosti za 164 milionů korun. V programu Nová zelená úsporám bylo pro žadatele o dotaci k dispozici celkem 1,9 miliardy korun, které zajistila Česká republika prodejem emisních povolenek. „Zbývající prostředky z loňska budou převe ...

 • Aktuality / Priorita: Evropská komise ocenila úspěšné čerpání peněz z OPŽP

  05.01.2015 / aktualita | Prosincová Priorita přináší článek z listopadového jednání 16. Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí. Během jednání zástupci Evropské komise ocenili pokrok v administraci projektů podpořených z OPŽP v roce 2014. Na zasedání výboru se přitom ještě předpokládalo, že výše nedočerpaných prostředků z OPŽP v roce 2014 se bude pohybovat kolem pěti miliard korun. Na konci roku však bylo již jasné, že se z OPŽP vyčerpají všechny finanční prostředky a že Česká republika nebude muset do Bruselu vracet žádné peníze. Důležitým textem je i článek o zavedení nové povinnosti, která městům a obcím od začátku roku 2015 stanovuje povinnost třídění rozložitelných biologických odpadů. Vyhláška obcím a městům přitom dává n ...

 • Aktuality / Hodně úspěchů v novém roce přeje SFŽP ČR

  31.12.2014 / aktualita | Hodně úspěchů v novém roce přeje SFŽP ČR. ...