Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Žádosti podané v 9. výzvě na environmentální vzdělávání několikanásobně překročily alokovanou částku, stále ale probíhá LXV. výzva v OPŽP

  02.03.2015 / aktualita | Ve čtvrtek 27. února 2015 byl ukončen příjem žádostí v 9. výzvě pro oblast environmentálního vzdělávání. Výzva z Národních programů SFŽP ČR byla otevřena od 26. listopadu 2014 a celkem jsme obdrželi 229 žádostí za 121,6 milionů korun, což několikanásobně překračuje alokovanou sumu, která je 20 milionů. Výzva byla směřována do dvou základních oblastí. Na materiální a technické vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP, nákup exteriérových i interiérových prvků a pomůcek za účelem zkvalitnění a moderniz ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / SFŽP ČR má od 1. března novou organizační strukturu

  02.03.2015 / aktualita | Nová organizační struktura Státního fondu životního prostředí ČR odráží změny, které vyplývají ze služebního zákona, kterým se SFŽP ČR stal služebním úřadem. Reflektuje rovněž zvýšené nároky na řízení a koordinaci všech činností, které s sebou nese souběh ukončování projektů Operačního programu Životní prostředí z programového období 2007 - 2013 a zahájení ...

 • Aktuality / Informace pro příjemce podpory z OPŽP: Administrace RoPD a financování v OPŽP jsou plně obnoveny

  19.02.2015 / aktualita | V letošním roce bylo dosud možné vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a financovat projekty z OPŽP 2007-2013 pouze v omezeném rozsahu. Aktuálně byly dokončeny veškeré činnosti související s přechodem všech dotčených informačních systémů na běžný provoz roku 2015 a příjemci podpory proto mohou počínaje dnešním dnem pokračovat v administraci a financování projektů. • v rámci procesu administrace nových RoPD lze definovat zdroje financování a po jejich odeslání ve work-flow v IS Bene-fill vyplňovat Finančně platební kalendáře (FPK) a zasílat je prostřednictvím wo ...

 • Aktuality / LXV. výzva pro žádosti o podporu v PO7

  18.02.2015 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.Podmínky pro podávání žádos ...

 • Aktuality / Operační program Životní prostředí nabízí poslední možnost získání dotací na environmentální vzdělávání

  18.02.2015 / aktualita | Příspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 23. února přijímat žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů nebo poskytování environmentálního poradenství. Podporu je možné získat například na rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, na jejich technické vybavení, na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřský ...