Aktuality

Zateplení fasád
 • Nabídka nepotřebného majetku / Nabídka nepotřebného IT majetku

  24.06.2016 / Nabídka nepotřebného majetku | V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 21 a násl. vyhlášky č. ...


  --------------------------------------------------------------
 • Nabídka nepotřebného majetku / Nabídka nepotřebného kancelářského nábytku

  24.06.2016 / Nabídka nepotřebného majetku | V souladu s ustanovením § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 21 a násl. vyhlášky č. ...

 • Aktuality / Reakce MŽP na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima

  22.06.2016 / aktualita | Včerejší reportáž Karla Rychlého a Patrika Kaizra odvysílaná na FTV Prima, která se věnovala tzv. kotlíkovým dotacím a podezření, že jeden z kotlů na seznamu doporučených výrobků nesplňuje parametry pro přiznání dotace, byla zpracována zcela poplašně a nepravdivě. MŽP poskytlo redaktorovi Rychlému dostatek informací, které vycházely z již dříve zveřejněné tiskové zprávy MŽP a doplnilo informace o termín, kdy bude mít SFŽP k dispozici výsledky arbitrážního test ...

 • Aktuality / Priorita představuje hodnoticí kritéria pro nejbližší výzvy v OPŽP

  20.06.2016 / aktualita | Červnové číslo Priority se zaměřilo na dění na Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí, který se uskutečnil koncem května v Praze. Odsouhlasena na něm byla hodnoticí kritéria aktuálních výzev z prioritních os 1, 3 a 4. Členové výboru projednali i celkový stav a vývoj operačního programu. Dění z výboru se Priorita věnuje na speciálních stranách. Dále stojí za zmínku aktuality týkající se podpory vodohospodářských pro ...

 • Aktuality / Upozornění pro žadatele a příjemce podpory - nastavení přímé komunikace

  17.06.2016 / aktualita | S ohledem na zkušenost z prvních výzev nového operačního programu a vzhledem k jeho administraci v systému MS2014+ Státní fond životního prostředí ČR doporučuje, aby si každý příjemce z OPŽP zvážil, do jaké míry chce být na základě plné moci zastupován externím subjektem a jakým způsobem si smluvně ošetří předávání informací. Operační program Životní prostředí je v programovém období 2014 - 2020, stejně jako ostatní operační programy, plně administrován v novém monitorovacím systému. Žádosti o dotaci jsou podávány výhradně ...