Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Ministr Richard Brabec schválil podporu pro další projekty v OPŽP

  31.10.2014 / aktualita | Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsal podporu pro další projekty z L., LVIII. a LIX. výzvy OPŽP na doporučení 41. Řídicího výboru OPŽP. Zároveň schválil i převedení některých kvalitních, v předchozích výzvách nepodpořených projektů do zásobníku projektů, ze kterého mohou být vyjmuty pro další realizaci a podporu. Tabulky s těmito projekty najdete zde. ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Financování projektů z OPŽP končí 5. prosince

  31.10.2014 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR oznamuje příjemcům podpory tyto závazné termíny k podání žádostí o platbu v roce 2014: Příjemcem neuhrazené resp. částečně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o platbu, kterou lze podat nejpozději do 30. 11. 2014. Příjemcem plně uhrazené faktury lze zahrnout do žádosti o platbu, kterou lze podat nejpozději do 5. 12. 2014. Všechny ostatní dříve uváděné termíny jsou pouze orientační. Jako nepřekročitelné platí pouze termíny uvedené výše. Je žádoucí uplatnit podle výše uvedených termínů listopadové fakturace. Ve výše uve ...

 • Aktuality / Fond komunikuje s žadateli o dotaci z NZÚ e-mailem

  30.10.2014 / aktualita | Ve snaze zjednodušit administraci žádostí podaných v programu Nová zelená úsporám budou nyní žadatelé o dotaci informováni o nedostatcích v žádostech přednostně prostřednictvím e-mailu. Výzvy k odstranění nedostatků v žádostech již nebude fond žadatelům posílat poštou doporučeně do vlastních rukou, ale na e-mailovou adresu, kterou žadatel uvedl do formuláře žádosti. Cílem tohoto krok ...

 • Aktuality / Důležité upozornění pro všechny příjemce podpory z OPŽP

  29.10.2014 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR apeluje na příjemce podpory z OPŽP a zejména jejich poradenské společnosti, aby věnovali zvýšenou pozornost kvalitě dokladů předkládaných fondu. V poslední době přijímá Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) mnoho nekompletních materiálů. To zpožďuje vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace, případně financování daných akcí. V několika p ...

 • Aktuality / Závazné termíny a instrukce pro podání žádosti o platbu OPŽP ve IV. čtvrtletí 2014

  23.10.2014 / aktualita | MŽP a SFŽP ČR důrazně vyzývá příjemce podpory, aby předkládali žádosti o platbu (ŽoP) průběžně až do výše schválených Finančně platebních kalendářů na IV. čtvrtletí 2014 (FPK). Navýšení FPK 2014 je možné prostřednictvím finančního manažera projektu a bude obratem kladně vyřízeno. MŽP a SFŽP ČR vyhlašují pro období listopad až prosinec 2014 následující závazné termíny pro příjemce k podávání ŽoP. V níže uvedených termínech je možné podat jednu konečnou ŽoP (popř. jednu investič ...