Aktuality

Zateplení fasád
 • Volná pracovní místa / Vedoucí odboru řízení programů Zelená úsporám

  01.09.2014 / Volná pracovní místa | Nabídka platí do 16. 9. 2014. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:Vedoucí odboru řízení programů Zelená úsporámHledáme odborně zdatnou, manažersky zkušenou, otevřenou, spolehlivou os ...


  --------------------------------------------------------------
 • Volná pracovní místa / Právník / právnička v Odboru právním

  01.09.2014 / Volná pracovní místa | Nabídka platí do 17. 9. 2014. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:Právník / právnička v Odboru právnímHledáme otevřenou, komunikativní a odborně zdatnou osobnost, která by chtěla pos ...

 • Aktuality / Připravujete žádost o dotaci v NZÚ a máte nejasnosti? Ptejte se.

  29.08.2014 / aktualita | Pokud se chystáte podat žádost o podporu a máte nejasnosti v tom, jak při podání žádosti postupovat a jaké dokumenty je potřeba předložit, jsme připraveni vám poskytnout odbornou pomoc. Jsme vám plně k dispozici na našich 14 krajských pracovištích, ať již přijdete jako žadatel, který potřebuje zkompletovat dokumenty potřebné k podání žádosti, nebo jako zpracovatel odborného posudku, ...

 • Aktuality / Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování

  29.08.2014 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR z důvodu zajištění maximálního čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí umožňuje příjemcům podpory generovat v systému BENE-FILL žádosti o platbu ještě před tím, než příjemci projednají, schválí a  zašlou podepsanou smlouvu o spolufinancování zpět na fond.     Jedná se o případy, kdy jsou projekty spolufinancovány z prostředků fondu, to znamená, že  příjemce podpory obdrží společně s Rozhodnutím o poskytnutí dotace i Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ...

 • Aktuality / Do tvorby nových dokumentů k administraci OPŽP 2014-2020 chceme zapojit i odbornou veřejnost

  26.08.2014 / aktualita | Končící Operační program Životní prostředí 2007-2013 pomohl na svět mnoha kvalitním projektům, významným pro zlepšování životního prostředí České republiky. Program pokračuje dalším obdobím 2014-2020, které přinese opět příležitosti pro nové projekty a nové žadatele.   Přípravy na další programové období probíhají již několik měsíců na úrovni ministerstev, vlády ČR a ve spolupráci s Evropskou komisí. Součástí příprav je i tvorba dokumentů, nezbytných pro adminis ...