Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Projekty programu „Zeleň do měst a jejich okolí" projedná Rada Fondu v květnu

  18.04.2014 / aktualita | Projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením budou v polovině května předloženy Radě Fondu, která je doporučí ministrovi ke schválení. Žadatelé z řad obcí a městských částí napříč celou Českou republikou podali v 1. výzvě programu „Zeleň do měst a jejich okolí" 131 žádostí o dotaci. Pro tuto výzvu bylo alokováno 130 miliónů korun. P ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Povinnost pořizování fotodokumentace pro provozovatele autovrakovišť začne platit až od 1. října 2014

  16.04.2014 / aktualita | Provozovatelé vrakovišť budou podle novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků povinni ke každému autovraku nově pořídit fotodokumentaci. Do 4 dnů od přijetí vozu k sešrotování bude platit povinnost zaslat na Ministerstvo životního prostředí 3 fotografie dokládající totožnost vozu a jeho přítomnost na vrakovišti. Pro některé z nich nebu ...

 • Aktuality / LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

  16.04.2014 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritní ose 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.2 Omezování emisí. Žádosti o podporu v rámci LXII. výzvy jsou přijímány od 17. dubna do 30. června 2014.Výzva se vztahuje na individuální projekty (celkové náklady projektu do 50 mil. EUR včetně DPH).Alokace (maximální ...

 • Organizační struktura / Organizační struktura SFŽP ČR

  15.04.2014 / Organizační struktura | Organizační struktura SFŽP ČR (04/2014) ...

 • Aktuality / Priorita: aktuálně vyhlášené výzvy i plán výzev pro letošek

  04.04.2014 / aktualita | Nejdůležitější zpráva o Operačním programu Životní prostředí, uváděná na stránkách aktuální Priority několikrát, zní, že byly vyhlášeny nové výzvy a že plán všech chystaných výzev pro letošní rok je závazný. V této souvislosti stojí za povšimnutí slova Jana Kříže, náměstka ministra životního prostředí pro sekci fondů EU, ekonomiky a politiky životního prostředí. V rozhovoru s Prioritou říká, že výzvy v ...