Aktuality

Zateplení fasád
 • Tiskové zprávy / Téměř 200 milionů Kč z EU pro přírodu a krajinu

  30.09.2016 / Tiskové zprávy | Startuje příjem žádostí na projekty, které pomohou zajistit péči o přírodu a přispějí ke zvýšení druhové pestrosti naší krajiny. Ministerstvo životního prostředí totiž otvírá prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] dvě výzvy k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pro žadatele je v nich připraveno celkem 192 milionů Kč. Žádosti o podporu mohou od 30. září do 30. listopadu letošního roku podávat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, stát ...


  --------------------------------------------------------------
 • Volná pracovní místa / Odborný rada – projektový/á manažer/ka v Odboru Ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energií, Oddělení IV.

  26.09.2016 / Volná pracovní místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – projektový/á manažer/ka v Odboru Ochrany ovzduší a obnovitelných zdrojů energií, Oddělení IV. Nabídka platí do 11. října 2016. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměruPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPřílo ...

 • Aktuality / Priorita přináší přehled nových výzev

  23.09.2016 / aktualita | Zářijové číslo Priority přináší kompletní přehled aktuálních výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Národního programu Životní prostředí. Blíže popisuje i podmínky, za kterých lze čerpat zvýhodněnou půjčku ze SFŽP ČR. Půjčky jsou nově nabízeny i u odpadových projektů podpořených dotací z Operačního programu Životní prostředí. Státní fond životního prostředí ČR nabízí zvýhodněné půjčky na pokrytí povinné finanční spoluúčasti u zmíněných projektů na další zpracování a využití odpadů. Čerpání aktuálně nabízených zvýhodněných ...

 • Volná pracovní místa / Odborný rada – finanční manažer/ka v Odboru financování projektů I., Oddělení I. – financování projektů pro kraje

  23.09.2016 / Volná pracovní místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - finanční manažer/ka v Odboru financování projektů I., Oddělení I. – financování projektů pro kraje. Nabídka platí do 9. října 2016. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměruPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPří ...

 • Volná pracovní místa / Odborný rada – referent/ka Oddělení projektové podpory, Odbor metodický

  23.09.2016 / Volná pracovní místa | Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – referent/ka Oddělení projektové podpory, Odbor metodický. Nabídka platí do 10. října 2016. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Příloha č. 1 - Žádost o přijetí do služebního poměruPříloha č. 2 - Čestné prohlášení o státním občanství   Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o svéprávnostiPříl ...