Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Kotlíkové dotace v aktuální Prioritě

  29.07.2015 / aktualita | Aktuální vydání Priority se soustředí na popsání fungování „kotlíkových dotací". Ty mohou prostřednictvím krajů čerpat domácnosti na výměnu zdrojů vytápění i provedení takzvaných mikroenergetických opatření. V rámci kotlíkových dotací bude mezi domácnosti přerozděleno z Operačního programu Životní prostředí devět miliard korun. Systém funguje tak, že požádat o peníze musí nejdříve jednotlivé kraje České republiky, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Priorita obsahuje návodné texty, jak získat kotlíkovou dotaci i rozhovor na téma kotlíkových dotací s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem a jeho náměstkem Janem Křížem. Nechybějí ani vyjá ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Ministr schválil žádosti o dotaci z LXIV. a LXV. výzvy OPŽP

  22.07.2015 / aktualita | Ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal dne 21. července 2015 na základě doporučení 46. Řídicího výboru konaného formou per rollam seznam schválených žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí. Schválené žádosti: Schválené žádosti z LXIV. a LXV. výzvy OPŽP  ...

 • Aktuality / SFŽP ČR spouští registraci do seznamu výrobců pro "kotlíkové dotace"

  21.07.2015 / aktualita | Statní fond životního prostředí ČR spouští registraci do seznamu výrobců kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Seznam je otevřený pro výrobce kotlů, tepelných čerpadel a solárních termických panelů splňujících požadavky uvedené v „Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu ...

 • Aktuality / 4322 žádostí za více než 995 milionů korun, NZÚ pro rodinné domy je vyčerpána. Příjem žádostí skončil.

  16.07.2015 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 15. červenci 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů. Žadatelé o příspěvek měli v letošní výzvě k dispozici celkem 900 milionů korun, které vyčerpali přesně za dva měsíce. Zájemci o dotace z programu Nová zelená úsporám mohli své žádosti podávat od 15. května až do včerejšího dopoledne. Během této doby bylo Státním fondem životního prostředí ČR přijato celkem 4322 žádos ...

 • Aktuality / MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.

  15.07.2015 / aktualita | Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo pro kraje dnes zveřejnilo 1. výzvu v hodnotě 3 miliardy korun. Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září. Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 % celkových emisí prachových částic PM10 pochází ze sektoru lokální ...