Aktuality

Zateplení fasád
 • Tiskové zprávy / Zájem o peníze z programu Nová zelená úsporám roste – letošní objem by měl být plně vyčerpán

  24.04.2014 / Tiskové zprávy | Brno/Praha - Program Nová zelená úsporám vbrzku přivítá žádost o dotaci s pořadovým číslem 500. Celková alokace už překročila 120 milionů korun. Detailní informace o programu zazněly na semináři Státního fondu životního prostředí ČR pro odbornou veřejnost v rámci IBF v Brně.   „Zájem odpovídá našim předpokladům. Neváhejte s podáním žádosti - program bude podle všeho úspěšně vyčerpán. Letos je k dispozici 1,9 miliard korun," říká ředitel Státního fondu životního prostředí ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Kotlíkové dotace pro Moravskoslezský kraj získaly evropské ocenění

  24.04.2014 / aktualita | Projekt tzv. kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji se dostal mezi pět nejúspěšnějších evropských projektů v soutěži o cenu Emas Awards 2014 v kategorii velkých organizací ve veřejném sektoru zemí Evropské unie. Dotační program krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR ke snížení emisí do ovzduší výměnou stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové úč ...

 • Aktuality / Nová zelená úsporám a OPŽP na Stavebních veletrzích v Brně

  23.04.2014 / aktualita | Na výstavišti v Brně právě probíhají tradiční Stavební veletrhy, přijďte nás navštívit. Expozice SFŽP ČR je umístěna v pavilonu P, stánek č.133. Denně zde jsou připraveni odborníci ze státního fondu k individuálním konzultacím se zájemci o podporu a rovněž informace týkající se Operačního programu Životní prostředí a programu Nová zelená úsporám. Každý den probíhají přímo na stánku krátké prezentace programu Nová zelená úsporám. Tyto prezentace začínají vždy ve 13.00 hodin a pak v každou další celou hodinu. Od 1. do 23. dubna v rámci 1. vý ...

 • Aktuality / Projekty programu „Zeleň do měst a jejich okolí" projedná Rada Fondu v květnu

  18.04.2014 / aktualita | Projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením budou v polovině května předloženy Radě Fondu, která je doporučí ministrovi ke schválení. Žadatelé z řad obcí a městských částí napříč celou Českou republikou podali v 1. výzvě programu „Zeleň do měst a jejich okolí" 131 žádostí o dotaci. Pro tuto výzvu bylo alokováno 130 miliónů korun. P ...

 • Aktuality / Povinnost pořizování fotodokumentace pro provozovatele autovrakovišť začne platit až od 1. října 2014

  16.04.2014 / aktualita | Provozovatelé vrakovišť budou podle novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků povinni ke každému autovraku nově pořídit fotodokumentaci. Do 4 dnů od přijetí vozu k sešrotování bude platit povinnost zaslat na Ministerstvo životního prostředí 3 fotografie dokládající totožnost vozu a jeho přítomnost na vrakovišti. Pro některé z nich nebu ...