Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Informace pro příjemce podpory z OPŽP: Administrace RoPD a financování v OPŽP jsou plně obnoveny

  19.02.2015 / aktualita | V letošním roce bylo dosud možné vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a financovat projekty z OPŽP 2007-2013 pouze v omezeném rozsahu. Aktuálně byly dokončeny veškeré činnosti související s přechodem všech dotčených informačních systémů na běžný provoz roku 2015 a příjemci podpory proto mohou počínaje dnešním dnem pokračovat v administraci a financování projektů. • v rámci procesu administrace nových RoPD lze definovat zdroje financování a po jejich odeslání ve work-flow v IS Bene-fill vyplňovat Finančně platební kalendáře (FPK) a zasílat je prostřednictvím wo ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / LXV. výzva pro žádosti o podporu v PO7

  18.02.2015 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Výzva se vztahuje k Prioritní ose 7. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.Podmínky pro podávání žádos ...

 • Aktuality / Operační program Životní prostředí nabízí poslední možnost získání dotací na environmentální vzdělávání

  18.02.2015 / aktualita | Příspěvek pro organizace zabývající se environmentálním vzděláváním nabízí právě vyhlášená LXV. výzva v Operačním programu Životní prostředí, k dispozici je 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR bude od pondělí 23. února přijímat žádosti o dotace na rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů nebo poskytování environmentálního poradenství. Podporu je možné získat například na rekonstrukce stávajících objektů environmentálních center a poraden, na jejich technické vybavení, na úpravu dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřský ...

 • Volná pracovní místa / Projektový manažer s místem výkonu práce na Krajském pracovišti SFŽP ČR v Ústí nad Labem

  17.02.2015 / Volná pracovní místa | Nabídla platí do 3. 3. 2015. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:Projektový manažer s místem výkonu práce na Krajském pracovišti SFŽP ČR v Ústí nad Labem - zástup po dobu MD/RDHledá ...

 • Aktuality / Operační program Životní prostředí nejen pohledem úspěšných žadatelů

  16.02.2015 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí připravilo na čtvrtek 12. února 2015 výroční konferenci k Operačnímu programu Životní prostředí. Konference se konala v přelomovém čase, kdy se ukončují projekty z období 2007 - 2013, je vyhlášena výzva s alokací 1,75 mld. korun a zároveň se rozebíhá období programu 2014 - 2020. Na konferenci byli pozváni čelní představitelé krajů a velkých měst z celé České republiky, aby posoudili výsledky a vliv operačního programu na životní prostředí a ekonomiku ČR, využití získaných zku ...