Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Připravujete žádost o dotaci v NZÚ a máte nejasnosti? Ptejte se.

  29.08.2014 / aktualita | Pokud se chystáte podat žádost o podporu a máte nejasnosti v tom, jak při podání žádosti postupovat a jaké dokumenty je potřeba předložit, jsme připraveni vám poskytnout odbornou pomoc. Jsme vám plně k dispozici na našich 14 krajských pracovištích, ať již přijdete jako žadatel, který potřebuje zkompletovat dokumenty potřebné k podání žádosti, nebo jako zpracovatel odborného posudku, ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Podat žádost o platbu lze i před nabytím účinnosti smlouvy o spolufinancování

  29.08.2014 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR z důvodu zajištění maximálního čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí umožňuje příjemcům podpory generovat v systému BENE-FILL žádosti o platbu ještě před tím, než příjemci projednají, schválí a  zašlou podepsanou smlouvu o spolufinancování zpět na fond.     Jedná se o případy, kdy jsou projekty spolufinancovány z prostředků fondu, to znamená, že  příjemce podpory obdrží společně s Rozhodnutím o poskytnutí dotace i Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP ...

 • Aktuality / Do tvorby nových dokumentů k administraci OPŽP 2014-2020 chceme zapojit i odbornou veřejnost

  26.08.2014 / aktualita | Končící Operační program Životní prostředí 2007-2013 pomohl na svět mnoha kvalitním projektům, významným pro zlepšování životního prostředí České republiky. Program pokračuje dalším obdobím 2014-2020, které přinese opět příležitosti pro nové projekty a nové žadatele.   Přípravy na další programové období probíhají již několik měsíců na úrovni ministerstev, vlády ČR a ve spolupráci s Evropskou komisí. Součástí příprav je i tvorba dokumentů, nezbytných pro adminis ...

 • Volná pracovní místa / Referent/ka call centra

  22.08.2014 / Volná pracovní místa | Nabídka platí do 9. 9. 2014. Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje výběrové řízení na pozici:Referent/ka call centraHledáme otevřenou, komunikativní a odborně zdatnou osobnost, která by chtěla posílit náš tým ...

 • Aktuality / Kalkulačka na webu NZÚ byla trefou do černého

  21.08.2014 / aktualita | Potenciální žadatelé v programu Nová zelená úsporám získali minulý týden cenného pomocníka. Je jím kalkulačka, která nabízí možnosti výpočtu, kolik energie je možné ušetřit na konkrétním způsobu vytápění a typu bydlení, jakými opatřeními toho dosáhnete a hlavně, přibližně kolik peněz na taková opatření můžete z programu získat. Pro všechny, kteří o úsporách energií před blížící se zimou uvažují, je použití kalkulačky prvním z kroků, který jim tuto myšlenku více přiblíží a navede je na další postup směrem k realizaci a získ ...