Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Krajské pracoviště v Kladně končí

  18.12.2014 / aktualita | Krajská pobočka SFŽP ČR v Kladně bude ke dni 30. 12. 2014 zrušena. Žádosti, které administruje, budou převedeny na KP Praha - SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4. Prosíme, abyste na výše uvedenou adresu zasílali také veškerou Vaši korespondenci a to k rukám pana Ing. Vladimíra Sovy (tel: 267994300 nebo 267994646), který od 31.12.2014 bude pracovat na KP Praha. ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Ministr Brabec se svým týmem zachránil 18 miliard pro životní prostředí z evropských fondů

  18.12.2014 / aktualita | Krizové řízení ministra Richarda Brabce sklízí ovoce. Nové vedení MŽP v čele s ministrem Brabcem nastartovalo po svém nástupu na rezort razantní krizová opatření, namířená na oživení čerpání evropských fondů směřujících do ekologie. Rezortu se podařilo plánovanou ztrátu 18 miliard korun dostat na nulu. V letech 2014 a 2015 tak nevrátí do Bruselu ani korunu. „Když jsem v lednu přebíral Ministerstvo životního prostředí, tak jsem po svých předchůdcích zdědil kritický stav Operačního programu Životní prostředí. Ten patřil, co se týče čerpání, k těm nejhorším ...

 • Aktuality / Informace pro příjemce podpory z OPŽP – okamžité doložení úhrad faktur

  16.12.2014 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR vyzývá příjemce podpory OPŽP, kteří k 16. 12. 2014 obdrželi dotaci ERDF/FS a dosud neprovedli plnou úhradu faktur, aby tak obratem učinili. Žádáme příjemce dotace, aby obratem zadali údaje o úhradě do IS Bene-fill a obratem e-mailem zaslali scan bankovního výpisu nebo výpisu z elektronického bankovnictví (s podpisem a v případě právnickýc ...

 • Aktuality / Informace pro příjemce podpory z OPŽP

  11.12.2014 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR upozorňuje všechny příjemce podpory z OPŽP, kteří již podali modifikovanou ex-ante Žádost o platbu (tzn., že žádost obsahovala i neuhrazené či částečně uhrazené faktury), aby obratem a v plné výši uhradili faktury zahrnuté do Žádosti o platbu. Dále Vás žádáme, abyste nejpozději do 16. 12. 2014 zadali bankovní výpisy do IS Bene-fill a poté je podepsané a v případě právnických osob i opatřené razítkem zaslali e-mailem a následně také v listin ...

 • Aktuality / V pátek až do osmi

  04.12.2014 / aktualita | Příjem žádostí o platbu na uhrazené faktury končí v pátek 5. prosince ve 20 hod. Podatelna SFŽP ČR bude až do osmé hodiny otevřena. ...