Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / Aktualizace Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory

  25.11.2015 / aktualita | Ke dni 24. 11. 2015 byly zaktualizovány Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen „Závazné pokyny"), které nabyly účinnosti dne 25. 11. 2015. V kapitole 8.1 Pravidla a nutné podmínky pro uvolňování finanční podpory byl upraven bod s4 týkající se vyúčtování zálohových faktur. Aktualizovaná verze Závazných pokynů (ve formátu PDF) ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / Semináře Nová zelená úsporám ve vašem okolí

  25.11.2015 / aktualita | Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s krajskými a městskými úřady připravil v několika městech České republiky cyklus seminářů pro zájemce o úspory energií, zateplení nebo změnu způsobu vytápění v rodinných domech a pro potenciální žadatele o podporu z programu Nová zelená úsporám. Semináře nejen o možnostech čerpání podpory z programu NZÚ jsou určeny široké veřejnosti. Odborníci SFŽP ČR budou připraveni odpovídat na vaše dotazy a poskytnout vám i individuální konzultace. Záje ...

 • Volná pracovní místa / Vedoucí Samostatného oddělení komunikace

  25.11.2015 / Volná pracovní místa | Nabídka platí do 10. prosince 2015. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místovedoucí Samostatného oddělení komunikace Č.j.: SFZP 183940/2015Datum: 25. 11. 2015Ředitel Státního fondu životního prostředí ČR jako služební or ...

 • Aktuality / Nová zelená úsporám: Za měsíc 813 žádostí za více než 181 milionů korun. SFŽP ČR proplácí první žádosti

  23.11.2015 / aktualita | Měsíc od spuštění příjmu žádostí do kontinuální výzvy programu Nová zelená úsporám dorazilo na Státní fond životního prostředí ČR celkem 813 žádostí za více než 181 milionů korun. A žádosti každým dnem rychle přibývají. Během tohoto týdne budou prvním úspěšným žadatelům o podporu odeslány peníze na jejich bankovní účty. Příjem žádostí do další letošní výzvy určené pro rodinné domy odstartoval letos 22. října. Jedná se o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Běhe ...

 • Aktuality / Nechte si dotaci z programu NZÚ 2013 vyplatit ještě letos

  20.11.2015 / aktualita | Pokud máte projekt z programu Nová zelená úsporám 2013 zrealizovaný, neváhejte s jeho doložením. Předložte dokumenty vyžadované k uzavření smlouvy do 30. listopadu 2015 a dotaci vám vyplatíme ještě letos. Na základě řádného a bezchybného doložení dokumentů prokazujících dokončení realizace podporovaných opatření vám bude obratem zaslána smlouva o poskytnutí podpory. Jakmile svou smlouvu obdržíte, je po ...