Aktuality

Zateplení fasád
 • Aktuality / LXIV. výzva

  30.01.2015 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Žádosti o podporu v rámci LXIV. výzvy jsou přijímány od 2. února do 19. března 2015 v následujících oblastech podpory:Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení ...


  --------------------------------------------------------------
 • Aktuality / MŽP přispěje 40 miliony na ekologické zpracování autovraků

  27.01.2015 / aktualita | Ministerstvo životního prostředí uvolní 40 milionů na podporu ekologického zpracování autovraků. O finanční příspěvek mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci bude ode dneška až do 31. prosince 2015 přijímat Státní fond životního prostředí ČR, z jehož peněz se bude dotace vyplácet. „Ministerstvo chce touto dotací podpořit ekologické zpracování jednotlivých součástí autovraků. Program běží už šestým rokem. Včetně částky vyhrazené pro tento rok už na něj ministerstvo alokovalo 640 ...

 • Aktuality / Vyplácení kotlíkových dotací je plně obnoveno

  20.01.2015 / aktualita | Po krátkodobém pozastavení vyplácení dotací na přelomu roku došlo k jeho opětovnému obnovení. K 13. 1. 2015 bylo plně obnoveno vyplácení dotací ve Společném programu na výměnu kotlů. Ke krátkodobému pozastavení proplácení na přelomu roku došlo z důvodu převodů nevyčerpaných prostředků do nového rozpočtového roku 2015. Pokud jste zaslali řádně podepsanou smlouvu ve třech vyhotoveních, můžete v nejbližších dnech očekávat vyplacení dotace na Váš bankovní účet. ...

 • Aktuality / Až 14 milionů krajům na zpracování krajských plánů odpadového hospodářství

  09.01.2015 / aktualita | SFŽP ČR dnes zahajuje příjem žádostí o příspěvek na tvorbu krajských plánů odpadového hospodářství, které budou vycházet z Plánu odpadového hospodářství ČR 2015-2024 (POH ČR), schváleného vládou v prosinci loňského roku. Ministr životního prostředí Richard Brabec na podporu vypracování krajských plánů odpadové strategie vyčlenil pro kraje 14 milionů Kč z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Kraje mohou pí ...

 • Aktuality / Program Nová zelená úsporám rozdělil více než miliardu korun

  08.01.2015 / aktualita | Poslední den roku 2014 skončil příjem žádostí o dotace na energetické úspory z programu Nová zelená úsporám. Ten loni 1. dubna zahájilo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Následně byl program prodloužen z 31. října až do konce roku 2014. Za 9 měsíců SFŽP ČR přijal 6110 žádostí téměř za 1,4 miliardy korun. Nejvíce žádostí Fond přijal těsně před ukončením výzvy. Na Silvestra byly přijaty žádosti za 164 milionů korun. V programu Nová zelená úsporám bylo pro žadatele o dotaci k dispozici celkem 1,9 miliardy korun, které zajistila Česká republika prodejem emisních povolenek. „Zbývající prostředky z loňska budou převe ...