TEPELNÁ ČERPADLA

Popis nejpoužívanějších typů tepelných čerpadel - druhy čerpadel:

Tepelná čerpadla země (vrt) – voda

Jedná se o nejúčinnější a nejspolehlivější tepelná čerpadla. Kvůli vysoké ceně zhotovení vrtů jsou však zároveň zařízením s nejvyšší pořizovací cenou.

Tepelná čerpadla země (plošný kolektor) – voda

Jedná se o poměrně účinná tepelná čerpadla. Pořizovací náklady jsou většinou výrazně nižší, než-li u vrtů. Nevýhodou je nutnost záboru větší plochy pozemku z důvodu umístění zemního kolektoru (polyetylenové potrubí naplněné nemrznoucí směsí) a následné omezené využití pozemku. Zemní kolektor vypadá, resp. lze si jeho konstrukci zjednodušeně představit, obdobně jako podlahového topení - rovnoměrně rozložené potrubí pod povrchem.

Tepelná čerpadla vzduch – voda

Tento druh tepelných čerpadel se stává stále rozšířenějším především díky nejnižším pořizovacím nákladům. Samotné tepelné čerpadlo je sice dražší než v předchozích případech, ale odpadají náklady na vrt či zemní kolektor. Energie je získávána přímo ze vzduchu přes venkovní vzduchovou jednotku, která je propojená s vnitřním tepelným čerpadlem resp. tepelným okruhem naplněným nemrznoucí směsí.